пʼятниця, 13 листопада 2009 р.

Buba: конкурс для кого і для чого?

Сама участі в конкурсі не брала, тому далі буде не текст ображеної, яку не нагородили, а спроба з боку оцінити конкурс. У мене щодо цього виникає багато запитань: по-перше, чому реєстрацію продовжили? Змінювати умови конкурсу під час самого конкурсу не серйозно. Хіба ні?
По-друге, чому першість віддали російськовним блогам? Хіба конкурс проходив в Російській федерації? Ніби ні, а дивишся на переможців, і беруть сумніви. І кращий приватний блог – російськомовний, і кращий мікроблог – російськомовний…
По-третє, якими були критерії відбору, якщо накращий http://vysoven.livejournal.com/ містить матюки, фотки голих кобіт. Одне слово, нема що почерпнути, та й взагалі хто його читає?
По-четверте, дивує й те, що переможцями стали ті, хто є тренерами (наприклад, Максон Пуговський, який переміг у номінації кращий мікроблог, веде тренінги власне про блогосферу, вчить інших, як робити свій блог популярним). То й же автор блогу «2 зелених мексиканці» теж виступає на конференціях. Знаєте, цей конкурс «Buba» - як визначення, хто найкраще вивчив урок, а переміг вчитель.


16 коментарів:

Sandy сказав...

Для то­го, щоб блоґ був по­пу­ляр­ний в Ук­ра­ї­ні, не­об­хід­но йо­го вес­ти мо­вою на­се­лен­ня Ук­ра­ї­ни — ро­сій­сь­кою з ма­тю­ка­ми — і пуб­лі­ку­ва­ти те, що ці­ка­вить на­се­лен­ня Ук­ра­ї­ни — ци­ць­ки і пліт­ки. Не­вже це не оче­вид­но?

Левеня сказав...

Але визнавати це найкращиим - означає заохочувати до цього, показувати як приклад для наслідування. Особисто я не хочу, щоб в Україні за взірець були матюки та цицьки.

Sandy сказав...

Як­що кон­курс бло­ґів ві­до­бра­жує об’­єк­тив­ну ре­аль­ність, то най­кра­щим є те, що ко­рис­ту­є­ть­ся най­біль­шим по­пи­том. Як­що ви хо­че­те, щоб най­кра­щим бу­ло щось, що по­до­ба­є­ть­ся мар­гі­наль­ній мен­шос­ті, то це бу­де вже не кон­курс, а щось ин­ше. Ну а за­охо­чує ро­сій­сь­кі ма­тю­ки не кон­курс, а ук­ра­їн­сь­кий спо­жи­вач.

Левеня сказав...

Якщо вибрати немає кого, то ліпше не вибирати. Сказати: не було гідних кандидатів. І все.

Andriy сказав...

Яке журі, - такі і переможці. До того ж, тепер тренери, що "чесно" перемогли, мають додаткову галочку в біографії та папірчик в рамочці на стіні. Ура!

tivasyk сказав...

підтримую, нема чого додати... хіба що стати на захист цицьок?

manoftrue сказав...

якщо це "об’єктивна реальність", то гріш нам ціна...

Sandy сказав...

Ну, як­що ви не хо­че­те ви­зна­ва­ти, що це об’­єк­тив­на ре­аль­ність, ра­д­жу по­яс­ни­ти все те­о­рі­єю змо­ви. Кон­кур­си, те­ле­ба­чен­ня, ра­діо, га­зе­ти — всі змо­ви­ли­ся для роз­тлін­ня ук­ра­їн­сь­кої на­ції. ;)

Andriy сказав...

2 Sandy:
Якщо подивитися, хто є власниками більшості телеканалів, багатьох ФМ-мок та газет, то картина вимальовується досить чітка.

Sandy сказав...

Ті, хто про­по­нує най­кон­ку­рен­т­но­спро­мож­ні­ший то­вар? =)

Andriy сказав...

2 Sandy:
Радше безальтернативний товар.

Sandy сказав...

Ну, да­вай­те пред­мет­но: от є блоґ Ле­ве­ня. Ук­ра­їн­сь­кою мо­вою, без ма­тю­ків, ці­ка­вий і аль­тер­на­тив­ний. Але бло­ґи з ро­сій­сь­ки­ми ма­тю­ка­ми і го­ли­ми ко­бі­та­ми на­ба­га­то по­пу­ляр­ні­ші. От­же, аль­тер­на­ти­ва не ко­рис­ту­є­ть­ся по­пи­том. Чи це гло­баль­на змо­ва по‐ва­шо­му?

Andriy сказав...

1) Блог Левеня має 15 прихильників, що не так уже і мало ;) До того ж це - відносно молодий блог.
2) Голі кобіти були, є і будуть популярними доки не зникне статевий потяг, тобто до кінця світу (людства) :)
3) Російськомовні блоги є популярнішими ніж україномовні тому, що кількість російськомовних читачів значно більша. Проте, як на мене - це не підстава засмучуватися. Адже популярність англомовних чи китайських блогів є на порядок вищою, ніж російськомовних :)

P.S. Українська блогсфера має купу цікавих блогів на будь-який смак. Чого не можна сказати про українське телебачення.

Sandy сказав...

Ро­сій­сь­ко­мов­ні бло­ґи, на від­мі­ну від ук­ра­ї­но­мов­них чи ан­г­ло­мов­них є по­пу­ляр­ні­ши­ми в Ук­ра­ї­ні. На­скіль­ки я па­м’я­таю, в кон­кур­сі мож­на бу­ло го­ло­су­ва­ти тіль­ки з ук­ра­їн­сь­ких IP. Особ­ли­во по­пу­ляр­ни­ми є бло­ґи з ма­тю­ка­ми і го­ли­ми ко­бі­та­ми (чи­тай­те ос­нов­ний текст). Ша­нов­на ав­тор­ка вва­жає, що це не­пра­ви­ль­но. Але це об’­єк­тив­ний стан справ.

Що­до те­ле­ба­чен­ня спе­ре­ча­ти­ся не мо­жу, але при­пус­каю, що там те са­ме: дур­ні пе­ре­да­чі та се­рі­а­ли про бан­ди­тів на­се­лен­ня ха­ває на ура. От­же, це кон­ку­рен­т­но­спро­мож­на про­дук­ція.

Andriy сказав...

1) Про кобіт я думаю ми вже з'ясували :)
2) Точних даних під руками не маю, але здається мені, що кількість російськомовних користувачів українського інтернету переважує кількість україномовних користувачів.
3) Не забуваймо про рабський синдром, який дуже поширений серед останніх. Досі.
4) Ук­ра­їн­сь­ка IP легко досягається за допомогою елементарного проксі.

P.S. Мабуть, пора припиняти цю дискусію =)

Sandy сказав...

Ну, я вже за­був, про що ми дис­ку­ту­є­мо... =)